Poděkování ředitele Horácké rally za hladký průběh

Poděkování ředitele Horácké rally za hladký průběh soutěže

Poděkování ředitele Horácké rally Miloše Morávka Horacka rallyRád bych touto cestou poděkoval všem účastníkům Horácké rally, ať to jsou již jezdci nebo diváci, za jejich účast či návštěvu letošního ročníku Horácké rally. Podle prvních ohlasů byl tento ročník úspěšný a věřím, že nastavil vysokou laťku dalším soutěžím v České republice. Můj dík patří i všem divákům, kteří se na rychlostních zkouškách chovali ukázněně a pomohli tak ke zdaru célé soutěže. Vím, že jsme je posílali, možná na jejich vkus až velmi daleko od tratě, ale vše bylo vždy činěno s ohledem na jejich bezpečnost. Věřím však, že velmi kvalitní sportovní výkony jim vše nahradily a z Třebíče si odnáší jen samé dobré vzpomínky. Chtěl bych poděkovat i všem institucím, městským a obecním úřadům za vstřícnost k naší soutěži, za pochopení jejich občanů s omezením běžné činnosti v jednotlivých obcích. Můj dík také směřuje k městu Třebíči, se kterým nás váže mnohaletá a v mnohém exkluzívní spolupráce. Samozřejmě nemůžu zapomenout na Kraj Vysočina, spolupráci s ním a podporu pana hejtmana. Řada mých díků směřuje i našim sponzorům, bez jejichž pomoci se Horácká rally nedá uspořádat, především pak Skupině ČEZ za dlouholetou vzájemnou spolupráci a podporu. A samozřejmě musím poděkovat všem svým spolupracovníkům a pořadatelům z Auto klubu elektrárna Dukovany, bez jejichž entuziazmu, nasazení a obětování svého volného času pro "naši" Horáckou rally, by nebylo možné tento podnik uspořádat. Jmenuji-li své spolupracovníky, musím poděkovat za spolupráci i Asociaci jezdců rally, jmenovitě pak panu Petákovi, Černohorskému, Štajfovi a Uhelovi za jejich rady při stavbě trati, průběhu soutěže a dalších námětech do naší další práce. Jejich rad a toho pohledu ze vnitřku auta na jednotlivé prvky trati si nesmírně vážím. Všem ještě jednou velké díky a těším se na 22. ročník Horácké rally v příštím roce 2011. V Třebíči 5. dubna 2010 Miloš MORÁVEK
ředitel Horácká rally


Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.