Příprava XXIX. ročníku Valašské rally vstoupila do závěrečné fáze

Valašská Rally 2010                  letak

V těchto dnech vrcholí přípravy předjubilejního ročníku Valašské rally, která zahájí nový ročník seriálu podniků Mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových rally. Stane se tak poslední březnový víkend roku 2010. Opět ve valašských Athénách, ve městě na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, ve městě s bohatou kulturní a sportovní tradicí, které je i rodištěm současného daviscapového reprezentanta Tomáše Berdycha.

Valašské Meziříčí organizátorům a protagonistům Valašky opět nabídlo svou pohostinnost, své skvělé všeobecné zázemí a těší se, až bude moci po roce znovu přivítat matadory nejen českého automobilového sportu, ale i jejich zahraniční konkurenci. Dokládá to mimo jiné i fakt, že starosta města Jiří Částečka převzal nad Valašskou rally 2010 záštitu a postavil se do čela čestného ředitelství soutěže. „Postoje valašskomeziříčských představitelů i většiny obyvatel města si nesmírně vážíme. Zavazuje nás k tomu, abychom připravili kvalitní motoristický podnik, a to i s ohledem na co nejmenší dopad na ustálené zvyklosti lidí, kteří v tomto krásném sídle v klínu valašských hor žijí,“ vyjádřil se ředitel XXIX. ročníku Valašské rally Miroslav Hošák.

Vážnost jeho slov dokresluje i skutečnost, že pořadatelé připravují s ohledem na co nejnižší provozní i hlukové zatížení v centru města několik změn. Vycházejí tak mimo jiné vstříc také hlasům obyvatel, kteří v minulosti poukazovali na v podstatě dvoudenní paralizaci života v centru města. „Tím nejpodstatnějším v tomto smyslu je fakt, že na náměstí proběhne pouze slavnostní start a na druhý den dojezd do cíle Valašky s předáním cen nejlepším. Dojezd do cíle první etapy v pátek v nočních hodinách a ranní start do sobotní druhé etapy je situován do okrajových částí města,“ poznamenal šéf Valašské rally.

V těchto dnech se také vyjádřil, že v současné době probíhají závěrečná jednání na dotčených městských a obecních úřadech související se schvalovacím procesem rychlostních zkoušek. „Valašská rally bude v roce 2010 svým sportovním obsahem podobná předchozím ročníkům. Chci tím naznačit, že počet rychlostních testů i ostrých kilometrů bude přibližně stejný. Co se však tu více, tu méně změní, je lokalizace rychlostek,“ vyjádřil se Hošák s tím, že tento proces by chtěl mít do Vánoc za sebou a po Novém roce se už hodlá se svými kolegy zaměřit především na organizační zabezpečení rally a přípravu všeho, co s tak náročnou soutěží, jakou Valašská rally bezesporu je, souvisí. Mimořádnou pozornost pak organizátoři rally zaměřují na bezpečnost nejenom soutěžních posádek, ale zejména diváků. „Ještě máme v živé paměti nešťastnou a tragickou událost z jara letošního roku. Ani zdaleka to ještě nepřebolelo. Nic takového se nesmí opakovat!“ zdůraznil ředitel soutěže a dodal: „Zabezpečení Valašky je v současné době o to náročnější, že i na ni dopadla těžká ruka hospodářské krize. Doufám však, že se nám ve spolupráci s našimi společníky na úrovni krajů, měst a obcí i donátorů a dalších partnerů podaří všechno zvládnout tak, aby si Valašská rally při vstupu do svých třicátých narozenin svou vysokou sportovní i společenskou úroveň přinejmenším zachovala. Už nyní jim za jejich pozornost a pomoc děkuji.“

Autor :  Dušan Póč

Diskutovat na téma Valašská Rally můžete ve fóru

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.