PŘÍPRAVA XXXIII. VALAŠSKÉ RALLY 2014 BYLA ZAHÁJENA

VR 2014 jpg
Koncepci průběhu příprav XXXIII. ročníku Valašské rally 2014 přijal v těchto dnech organizační výbor uvedené automobilové soutěže, která patří v České republice k nejstarším a nejznámějším. Zahájen tak byl maraton prací, jež svůj cíl uvidí v první polovině příštího roku, kdy je start populární Valašky plánován. Záměrně přesný termín konání ještě neuvádíme. Včera jej sice Svaz rally na svém zasedání oznámil. Kalendář podniků ale musí ještě projít schvalovacím řízením dalších orgánů. Proto datum konání třiatřicáté valašské automobilové soutěže organizátoři ještě zveřejňovat nehodlají a počkají až na definitivní schválení. Nicméně, vyloučit nelze, že Valaška se po roční termínové změně posune zpět, respektive do termínové oblasti, na kterou byli příznivci a fanoušci Valašské rally v posledních letech zvyklí. Ale nepředbíhejme.
Se stoprocentní jistotou lze však již dnes uvést, že Valaška se po roční odmlce vrátí do mistrovských podniků a vykročí tak k návratu k pomyslnému lesku minulosti. Při organizaci letošního takzvaně volného ročníku totiž lidé kolem ředitele Miroslava Hošáka udělali všechno pro to, aby kormidlem Valašské rally mohutně zatočili a nasměrovali ho zpět na kurz, který tomuto automobilovému klání sluší a patří. A povedlo se!
A to je dobrá zpráva! Nejenom pro pořadatele a organizátora, ale také pro její příznivce Valašské rally, které lze v České republice a v zahraničí, zejména pak na Slovensku a v Polsku, počítat na tisíce. Ukázalo se tak, na rozdíl od rádoby zaručených informací různých škarohlídů a nepřejícníků, že škobrtnutí v roce 2012 bylo pouze a jen mimořádnou souhrou jakýchsi nešťastných náhod a ne trvalým jevem. „Organizátoři letošní Valašské rally prokázali, že umí a mají schopnosti pro uspořádání rally na mistrovské úrovni,“ poznamenal bezprostředně po skončení při hodnocení letošní netradičně letní valašské automobilové soutěže její hlavní sportovní komisař Antonín Berger. „Valaška a její organizátoři si zaslouží návrat do míst, kde byli před rokem 2012,“ dodal bezpečnostní delegát ASN Václav Filip, který svými metodickými radami organizátorům významně pomohl především v přípravě bezpečnostních prvků rally. „Nezanedbatelným a pozitivním prvkem v kvalitativním posunu Valašky do vyšších pater se stal mimo jiné také proces omlazování pořadatelského sboru,“ dodal.
Psát o konkrétní podobě XXXIII. ročníku Valašské rally 2014 by i bylo více než předčasné. „Jisté představy však máme už nyní. Provedli jsme zevrubnou analýzu toho, co se nám v tomto roce podařilo, či nepodařilo. Ujasnili jsme si i naše představy a v praxi jsme si při Barum Czech Rally Zlín vyzkoušeli, jak je potřeba připravovat vše kolem rychlostních zkoušek. Zajišťovali jsme jeden z nejnáročnějších rychlostních testů z Hošťálkové přes Semetín do vsetínských Potůčků. A podle hodnocení jsme ani tady nezklamali a dokázali, že víme, o co při rally jde,“ pověděl Miroslav Hošák, ředitel Valašské rally a předseda AutoMotoKlubu Rallye Sport – Vsetín, který přípravu třiatřicátého ročníku Valašky zaštiťuje.

valašská rally

Mottem nově tvořeného organizačního výboru XXXIII. ročníku Valašské rally 2014 se stalo: Jestliže chceme připravovat soutěž pro profesionály, pak jako profesionálové musíme ve prospěch Valašské rally pracovat. A to i z pohledu či ve vztahu k bezpečnosti, která také v nadcházejícím ročníku bude pro organizátory valašské automobilové soutěže opět až na prvním místě. „Hodláme v letos nastoleném trendu pokračovat. Ale hledáme i další možnosti, jak především otázku bezpečnosti diváků a lidí žijících v bezprostřední blízkosti rychlostních zkoušek zdokonalit a eliminovat možnost vzniku bezpečnostních komplikací na co nejnižší míru. A to i za pomoci a v úzké součinnosti s jednotlivými obecními úřady, Policií České republiky a dalšími organizacemi a institucemi,“ vyjádřil se Alexandr Póč, zástupce ředitele rally pro bezpečnost.
Prostě, snaha organizátorů směřuje k tomu, aby třiatřicátá Valašská rally obsahovala technicky náročné ostré kilometry, a vyloučit nelze, že možná někde i na zcela nových úsecích, které možnosti a odolnost závodních strojů a schopnosti a um soutěžních posádek dokonale prověří, a aby i pro diváky, s ohledem na jejich bezpečnost, připravili kvalitní a adrenalinem, který k rallysportu nezbytně patří, opředenou podívanou.

 

 

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.