Asociace Jezdců Rally 2013 – 2014: Na vědomost se dává…

 

ajr
Koncem února se v Praze sešel nový výkonný výbor AJR ve složení Pavel Kohout, Tomáš Plachý, Jan Pilař, Jan Šlehofer a Petra Řiháková. Hned na úvod byl novým výkonným výborem do jeho čela AJR znovuzvolen Pavel Kohout, který byl rovněž nominován jako zástupce jezdců v Svazu rally Autoklubu ČR, kde musí ještě dojít na schválení Prezidiem Autoklubu ČR. Hlavními tématy schůzky bylo projednat plán aktivit na roky 2013 a 2014.
Návrat ke kořenům
Výkonný výbor se shodl, že by měl proběhnout určitý návrat ke kořenům, tedy k řešení témat bezpečnosti v rally. Ostatně s tímto byla také AJR původně založena. Velký důraz chceme klást na kontroly tratí z pohledu bezpečnosti. AJR dále bude pokračovat ve spolupráci při výzkumu FHR systémů (HANS) a jejich dopadů na zdraví posádky. Je to běh na dlouhou trať, Petr Černohorský této oblasti věnoval velké množství času a nový výkonný výbor na ní chce navázat a pokračovat. Nechceme, aby se z AJR stala organizace, která bude muset schvalovat valnou většinu věcí okolo rally. Jednoduše proto, že to pak vede k tomu, že by AJR byla rovněž za vše odpovědná a ti co by odpovědnost nést měli, by tak získali velmi snadný argument, proč něco nefunguje jak má. Prioritou je bezpečnost. Rovněž bychom rádi navázali na spolupráci s pořadateli v tom směru, že by zástupce AJR nejen trať kolaudoval, ale byl by přítomen ve voze bezpečnostního delegáta a mohl by pomáhat s bezpečností při samotném závodu. Tato praxe se v minulosti již osvědčila.
Besedy s AJR
Nový výkonný výbor chce být více v kontaktu s jezdci, a tak by rád v půli roku (období červenec – září) uspořádal sezení s jezdci, kde by se probírala dosavadní činnost AJR a zároveň by byl prostor pro diskusi s jezdci. Aby se odstranil jistý pragocentrismus, jako důležité se považuje, aby toto setkání proběhlo na Moravě. Dosud bylo tradiční setkání s jezdci jen v rámci závodu motokár, který pořádá eWRC.cz, nyní bychom tento model rádi rozšířili.
Zpravodaj AJR
Od druhé půlky roku 2012 začal vycházet Zpravodaj AJR, kde se rozebírala aktuálně řešená témata. Tento E-mailový zpravodaj dostávali pouze členové AJR a výkonný výbor by rád tento komunikační prostředek rozšířili o všechny jezdce rally + členy AJR. Kdo nebude zpravodaj dostávat, může si o jeho zasílání napsat na adresu . A stejně tak, kdo nebude chtít tento zpravodaj, může se na stejnou adresu obrátit a z doručování se odhlásit. Obsahem budou například komentované zápisy ze Svazu rally, novinky, které se chystají pro jezdce nebo týmy a další užitečné informace. Však uvidíte.
Spolupráce s partnery
Rádi bychom členům AJR přinesli výhody, tak jak tomu bylo i v minulosti. První takovou vlaštovkou je navázání spolupráce s internetovým obchodem RZ1.cz, který všem členům AJR poskytuje 5% slevu z koncových cen (www.rz1.cz). O této výhodě se více rozepíšeme v další tiskové zprávě a ve Zpravodaji AJR. Do budoucna chceme portfolio výhod rozšířit o další zajímavé výhody.
Mediální dopad
Dosavadní praxe vydávání článků primárně přes server eWRC.cz a vlastní web www.ajr.cz se ukázala jako dobrá, ale nedostatečná. Bývalý člen výkonného výboru AJR Jirka Sutr se účastnil diskuse při akci „Poslední Horizont Full 2012“. Z této diskuse vyplynulo, že hlavně moravští jezdci by uvítali vydávání článků přes servery Rallylife.cz nebo Autosport.cz. Se serverem Autosport.cz jsme se již domluvili a články, respektive tiskové zprávy by tam vycházet měly. Budeme spolupracovat i se serverem Rallylife.cz a prostor nabízí i časopis Rally. Vše bude záležet od daného obsahu. Rozhodně však chceme zapracovat na tom, aby činnost a práce AJR byla více vidět.
Online dotazníkový systém
Vedle stavby jednoduššího a přehlednějšího webu chceme společně s ním přinést novinku v podobě hlasování pomocí online dotazníků. Tyto dotazníky by byly vyuužity například pro hodnocení závodů nebo pro zjištění faktického názorů jezdců napříč jezdeckým spektrem. Dosavadní systém e-mailové adresy není špatný, ale z pohledu počtu zaslaných názorů málo efektivní. Proto chceme rozšířit způsob komunikace s jezdci o novou platformu. Při hodnocení jednotlivých podniků MMČR a MČR mají vyplněné dotazníky jezdců velkou váhu a v konečném důsledku mohou ovlivnit, zdali se daní soutěž vyskytne v kalendáři pro následující sezónu nebo ne. I z tohoto důvodu je škoda, že odevzdaných dotazníků z jednotlivých podniků je v řádech jednotek kusů.
AJR Cup 2014
Zatím pouze ve zkratce, protože podoba a koncept se ladí. Můžeme však prozradit, že bychom rádi podpořili mladé a nadějné jezdce určitou formou poháru. AJR sice nemá prostředky pro zajištění takového projektu, jako je například Clio R3 Cup, v plánu je přinést závodníkům hlavně zkušenosti a mediální podporu. Zatím neprozradíme více, protože celý projekt teprve připravujeme, brzy však oznámíme více v samostatné tiskové zprávě, kterou si tento projekt rozhodně zaslouží.
Závěrem
Je toho mnoho co chceme udělat, postupně vás budeme o všem informovat. To je vedle faktické práce pro jezdce a týmy v rally druhý nejdůležitější bod, který chceme vylepšit. Jednoduše ať máte o všem podstatném přehled. Radost nám udělal dramatický nárůst čtenářů Facebook stránky www.facebook.com/asociacejezdcurally, díky tomuto sociálnímu médiu máme daleko bezprostřednější systém komunikace s posádkami. I vy se můžete snadno přidat kliknutím na tlačítko „to se mi líbí“ přes odkaz výše. Dále bychom chtěli doplnit, že nadále je možné podávat přihlášky do AJR. Formulář je dostupný zde http://www.ajr.cz/images/registracni_list_asociace.pdf.
Zdraví vás nový výkonný výbor AJR – Pavel Kohout, Tomáš Plachý, Jan Šlehofer, Petra Řiháková a Jan Pilař.

 

tidková informace

 

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.