Divácká místa Valašské rally 2012

 

Přinášíme Vám souhrn map a díváckcýh míst na Bonver Valašskou rally. Již za  týden a pár dnů se přes vybrané vesnice na Valašsku a okolí přežene přibližně stovka nabušených rally speciálů, z nichž každý bude usilovat o co nejlepší výsledek. Tento základní přehled  Vám umožní vybrat si ideální místo na pozorování tohoto motoristického podniku. Nezapomeňte však, že jakékoliv místo u rychlostní zkoušky je nebezpečné. Proto prosíme, poslouchejte pokyny pořadatelů.

 

RZ 1, 3 ŠPIČKY

div.mista_spicky

p1 p2 p3 p4

 

1 – rychlá a technická pasáž krátce po startu RZ v městysu Hustopeče nad Bečvou po místní komunikaci s množstvím zatáček kolem potoka.
       Přístup: k RZ výhradně pěšky, parkování vozidel v městysu Hustopeče nad Bečvou. 2 - po technickém příjezdu kopírování točny a dále průjezd křižovatky III. třídy s rychlým odjezdem z obce Hranické Loučky.
      Přístup: z odbočky v obci Milotice ve směru Hranické Loučky, parkování vozidel diváků pod obcí Hranické Loučky po pravé straně vozovky ve směru výjezdu z RZ. 3 – rychlý příjezd po široké cestě a pravý vracák na místní komunikaci u kostela v obci Špičky.
       Přístup: pěšky od centra obce Špičky, parkování vozidel v obci na odstavných plochách.

4 – obtížná levotočivá zatáčka a následněpravotočivá zatáčka kolem autobusovétočny v Hluzově.
       Přístup: výhradně pěšky od cíle RZ z Hluzova,parkování vozidel diváků po pravéstraně ve směru odjezdu z cíle RZ.

 

RZ 2,4 HELFŠTÝN

div_mista_helfstyn

 

hel1 hel2 hel3 hel4 hel5

 

1 –  po rychlém příjezdu prudké odbočení vpravo na začátku obce Rakov mezi rodinné domy.
        Přístup: z obce Rakov, příjezd od Býškovic nebo případně od obce Opatovice ve směru na Paršovice. Parkování v obci  Rakov na odstavných plochách nebo na příjezdové cestě od Opatovic.

2 -   atraktivní pasáž kolem přírodního ostrůvku mezi rodinné domy v obci Paršovice zakončená prudkým zabočením vlevo.
        Přístup: z obce Paršovice, parkování na přilehlých komunikacích v obci.

3 – rychlý příjezd a levé odbočení na kři- žovatce v místě zvaném „u křížku“ nad obcí Týn nad Bečvou.
      Přístup: z obce Týn nad Bečvou.

4 – křižovatka a centrum obce v  obci Lhota.Trať kopíruje autobusovou točnu z pravé strany a pokračuje výjezdem na silnici III. třídy vedoucí přes obec vpravo.
       Přístup:  od obce Oprostovice a Radotína. 5 – křižovatka nad Hlinskem s rychlým příjezdem a prudkým odbočením vpravo.
       Přístup: od obce Pavlovice u Přerova ve směru na Kladníky

 

RZ 5,7 PUNTIK

div_mista_puntik

 

pun1 pun2 pun3 pun4 pun5 pun6

 

1  – obtížné levé odbočení z místní komunikace na širokou cestu ve směru na Štramberk. Na stejném diváckém místě je v křižovatce další levé odbočení ve směru k obci Rybí.
        Přístup: pěšky od města Štramberk. 2  – cca 1 km pod  městem Štramberk po rychlém příjezdu náročné pravé odbočení na asfaltové komunikaci.
        Přístup: od města Štramberk pěšky, par- kování vozidel diváků po pravé straně vozovky vedoucí k RZ

3  – pravé odbočení na místní komunikaci ke koupališti v místní části Libotín.
        Přístup: výhradně pěšky od obce Ženklava

.4  –  po  rychlém  příjezdu  prudké  levé odbočení v Rybí na úzkou komunikaci, následuje stoupání na kopec Holivák.
         Přístup: výhradně pěšky z centra obce Rybí, parkování vozidel diváků na odstav- ných plochách a vytipovaných místech v Rybí. 5  –  mírné  klesání  na  šotolinové  cestě až ke křižovatce, kde následuje prudké odbočení vpravo na asfaltovou vozovku.
         Přístup: od Nového Jičína – Žiliny. Parkování na přilehlé louce. 6 –   příjezd do cíle rychlostní zkoušky v obci Rybí.
         Přístup: výhradně pěšky z obce Rybí.

 

RZ 6,8 ODRY

div_mista_odry

 

odry1 odry2 odry3 odry4

 

1 – obtížné zatáčky ve stoupání postartu RZ v lesní části.
       Přístup: výhradně pěšky od startuRZ.

2 – přírodní retardér uprostřed obceVeselí na autobusové točně.
       Přístup: výhradně pěšky.

3 – náročné levé odbočení na křižovatcev městě Odry v prostoru „nadsklípky“
       Přístup: pěšky od města Odry, zdedostatek parkovacích ploch pro diváky.

4 - obtížná serpentina před cílem RZv lesní části
      Přístup: od obce Dobešov ve směruna část Dvořisko a poté od cíle RZpěšky.

 

RZ 9,12 JUŘINKA

div_mista_jurinka

 

jur1 jur2 jur3 jur4

 

1 – za startem RZ v části Juřinka odbočenívpravo a výjezd z levé strany do dalšíchokruhů.Při následujícím okruhu prudké odbočení vlevo – divácké místo na vyvýšenémsvahu u řeky Bečvy
       Přístup: pěšky z Valašského Meziříčí,parkování vozidel diváků v prostoru plochna Hranické ulici a v přilehlých uličkách,týká i následných diváckých míst.

2 – průjezd obcí Juřinka se stoupáním s levotočivou zatáčkou s možností přehledného sledování.
       Přístup: výhradně pěšky.

3 – křižovatka s odbočením vlevo v obci Juřinka a nájezd do klesání.
       Přístup: výhradně pěšky.

4 - technická a obtížná levá zatáčka s výjezdem na rovný úsek v obci Juřinka
      Přístup: výhradně pěšky od startu RZ.

 

RZ 10,11 SANTOV

div_mista_santov

 

sant1 sant2 sant3 sant4 sant5

 

1 – rychlé pravé odbočení do úzké jednosměrnéúčelové komunikace vedoucí polevé straně přehrady Bystřička
       Přístup: od obce Velká Lhota, případněod startu RZ, nutno zaujmout diváckémísto s dostatečným předstihem.

2 – při prvním průjezdu ostré pravé odbočenív místě zvaném U Bušů a následněpřes kamenný mostek pravé odbočení vkřižovatce. Při druhém průjezdu soutěžnívozy pokračují ve směru na Valašskou Bystřici se sérií  technických úseků.
      Přístup: od Vsetína ve směru na Dušnou,dále do obce Malá Bystřice až ke křižovatcena rozcestí Bystřička – ValašskáBystřice.

3 – náročný pravý vracák u parkovištěpod přehradou.
       Přístup: výhradně pěšky od kempu v obci Bystřička. Pořadatel žádá diváky o parkování vozidel po pravé straně vozovky ve směru výjezdu od rychlostní zkoušky směrem k obci Bystřička.

4 - náročné odbočení vpravo kolem ostrůvkuu autobusové zastávky ve ValašskéBystřici v části Na Hajduškách ve směruna Santov.
      Přístup: od obce Valašská Bystřicenebo Vidče, parkování vozidel diváků naodstavných plochách v obci.

5 – po rychlém sjezdu náročná levá zatáčkana brzdy a vzápětí pravá zatáčka
      Přístup: výhradně pěšky z Malé Bystřice(U Kočibů) po vyznačených přístupech.Průchod přes stanoviště STOP a LETMÝCÍL – není možný z důvodu bezpečnosti a zamezení vstupu diváků na soukromé pozemky a    zahrady. Příjezd od Vsetínave směru na Dušnou do Malé Bystřice,parkování v místě zvaném u Kočibů. Příjezdod Bystřičky není možný!

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.