VALAŠSKÁ RALLY SE BEZ DIVÁKŮ NEOBEJDE. ALE…!!!

 

 

TI_10_9VSETÍN – VALAŠSKÁ RALLY SE BEZ DIVÁKŮ NEOBEJDE. ALE…!!! Valašská rally a diváci. To je symbióza, bez níž si tuto motoristickou událost roku na Vsetínsku už snad nelze ani představit. A je třeba uvést, že zatím třicetiletá historie jedné z nejstarších a nejnáročnějších automobilových soutěží v České republice to plně potvrzuje. A věřme, že tomu tak bude i nadále a desítky tisíc lidí budou dál přijíždět na Valašsko, aby zde sledovali zápolení soutěžních posádek při zdolávání rychlostních zkoušek. Jeden bez druhého by totiž mohl existovat jen velmi těžko.

Diváků přijíždí v posledních letech snad ze všech koutů republiky, ale i ze zahraničí, zejména z Polska a ze Slovenska, vždy několik desítek tisíc. Naprostá většina z nich, a patří jim za to upřímné uznání a poděkování pořadatelů, si uvědomuje, že motoristický sport je sice nádherný, ale že může být i velmi krutý. Lidský um a vědomí, jakož i technika může selhat. A pak nemusí být o dramatické okamžiky nouze. S tímto vědomím jdou Valašku sledovat a taky se podle toho tak chovají a respektují pořadatelem daná pravidla.

Všimli jste si? V předchozím odstavci bylo uvedeno, že naprostá většina. To, bohužel, znamená, že ne všichni. Mezi diváky se totiž najdou jedinci, kteří sice respektují bezpečnostní opatření při sledování soutěžních vozidel při průjezdu rychlostními testy, ale vše ostatní jako by už je nezajímalo. A dělají tak pořadatelům starosti a komplikují jim jednání zejména s obecními úřady při přípravě dalších ročníků. 

TI 10_1 TI 10_2 TI 10_3

Jde především o to, že parkují svá vozidla a vstupují do míst, která jsou k tomuto zapovězena. Dokladem tohoto tvrzení jsou mimo jiné i fotografie z loňského ročníku Valašské rally, které jsou součástí tohoto textu.

„Obecní úřady ani lidé žijící v obcích nejsou ani tak proti vlastní rally, jako proti tomu, co se kolem ní děje. Mám tím na mysli fakt, že někteří diváci si nelámou hlavu s tím, kde svá auta zaparkují. Ignorují vyhrazená parkoviště a snaží se dostat co nejblíže rychlostní zkoušce. Svá vozidla mnohdy odstavují na soukromých pozemcích či na místech, kde odstavená auta brání či silně omezují provoz například složkám Integrovaného záchranného systému, autobusové či takzvané civilní dopravě a podobně,“ vyjádřil se snad k nejožehavějšímu problému ve vztahu s diváky ředitel Valašky Miroslav Hošák a pokračoval: „Diváci by měli rovněž respektovat pravidlo, či chcete-li nepsaný zákon, a parkovat svá vozidla vždy a výhradně jen na pravé straně ve směru výjezdu z rychlostní zkoušky. Má to, zejména na úzkých cestách, svou logiku a opodstatnění. Především ve vztahu k možnému využití již zmiňovaných záchranných složek.“

TI 10_4 TI 10_5 TI 10_6

Nerespektování uvedených zásad a zejména pak ignorování zákazu vstupu na soukromé pozemky se naposledy podepsal na tom, že organizátoři Valašky museli v průběhu příprav razantním způsobem zasáhnout do podoby tolik oblíbené a v České republice jedné z nejnáročnějších rychlostních zkoušek Santov. „Je to velká škoda. Díky několika málo nezodpovědným lidem jsme přišli o klenot Valašky. Snad měli pořadatelé šťastnou ruku a Valašskou bombu upravili tak, že na své atraktivitě mnoho neztratí. Nicméně, my diváci bychom jim měli svým chováním při sledování rally napomoci k tomu, aby se tato nádherná erzeta vrátila do své původní podoby, a abychom napříště nezavdávali důvod k tomu, že ti, kteří se nám snaží v našem regionu připravit skvělý sportovní zážitek, jsou ve svých snahách omezováni či dokonce odmítáni,“ poznamenal na adresu diváků jeden z jejich středu, Ríša Hájek.

TI 10_7 TI 10_8 TI 10_10

Organizátoři a pořadatelé jednatřicáté Valašky, stejně, jako v případě předchozích ročníků, vynakládají veškerou svou snahu a um ve prospěch kvality a zejména pak bezpečnosti nejenom soutěžních posádek, ale i diváků. U těch pak nejde o nic jiného, než o to, aby měli neustále na paměti to, co bylo již uvedeno. Totiž, že automobilový sport je sice nádherný, ale dokáže být i nesmlouvavě drsný a krutý. Zvlášť při nerespektování byť jen těch nejzákladnějších bezpečnostních norem. Se zevrubnými zásadními informacemi o tom, jak se při sledování rally chovat, se lze seznámit na oficiálních webových stránkách XXXI. Bonver Valašské rally 2012 www.valasskarally.eu v sekci DIVÁCI – kapitola BEZPEČNOST NA RALLY. Přes veškeré pokyny, rady a doporučení však bude u diváků při sledování průjezdu soutěžních vozidel rychlostními testy tím nejdůležitějším PŘEPNUTÍ NA ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM. I přes zvýšený adrenalin bude nanejvýš nutné zachovat si chladnou hlavu. Jen tak dojde k eliminaci možných, a ve své podstatě nevylučitelných, komplikací na tu nejnižší možnou míru! A platí to i v případě pobytu a pohybu v přístupových oblastech k rychlostním zkouškám. Řídit se je třeba mimo jiné těmito zásadami:

TI 10_11 TI 10_12 TI 10_14

  • Seznamte se s tipy pro diváky uvedenými v programu rally. Podřiďte jim výběr RZ, přístupových cest i parkovacích prostor.
  • Nesnažte se přijet se svým vozem až do prostoru rychlostní zkoušky nebo k jejich úsekům, které pořadatel nedoporučuje.
  • Po dobu trvání rally se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.
  • Parkujte se svými vozidly pouze na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách.
  • Diváci na trati XXXI. Bonver Valašské rally 2012 by se měli chovat tak, aby nepoškozovali přírodní prostředí a neohrozili dobré jméno českého automobilového sportu, pořadatele, reklamní partnery a sponzory.

 

Tisková informace

 

  

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.