VALAŠKA NABÍZÍ SVOU PRVNÍ KONKRÉTNĚJŠÍ PODOBENKU

 

Valašská rally začíná v letošním roce psát v pomyslné rallykronice první kapitolu své čtvrté dekády. Patří tak nejen k těm nejobtížnějším, ale současně i nejstarším automobilovým rally v České republice. XXXI. Bonver Valašská rally 2012 se uskuteční ve dnech 23. až 24. března ve Valašském Meziříčí a jeho okolí. Z města na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy odstartuje už pojedenácté. Pořadatelem Valašky je Autoklub RS – Vsetín v AČR a organizačně PAK vše zajišťuje AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín.

XXXI. Bonver Valašská rally 2012 je zařazena:

  • Mediasport – Mezinárodní mistrovství ČR v rally (čl. 1 kap. F NSŘ)
  • K4 Pohár České republiky v rally 2012
  • Mistrovství ČR juniorů (čl. 3 kap. F NSŘ)
  • Dámský pohár ČR (čl. 4 kap. F NSŘ)¨
  • Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup 2012

Valsska_rally_2012_-_logo

Na přípravě a zabezpečení samotného průběhu valašské automobilové soutěže se, stejně jako v předchozích letech, podílí a ve finální části bude podílet několik stovek dobrovolníků. A to zejména na pozicích činovníků rychlostních zkoušek, traťových komisařů, radistů a dalších. Na desítky se pak dají počítat techničtí komisaři, časoměřici, rozhodčí faktu, hasiči, zdravotníci a další lidé na pozicích nezbytných pro zdárnou přípravu a průběh tak organizačně náročné akce, jakou bezesporu Valašská rally je.

Za dobu svého trvání získala Valaška, jak valašské automobilové klání důvěrně nazývají jeho skalní příznivci, na věhlasu nejen u samotných aktérů, k nimž patřili takoví velikáni českého rallysportu, jako je například Ladislav Křeček, Václav Blahna, Pavel Sibera a další, či patří současní matadoři Roman Kresta, Václav Pech jn. nebo Pavel Valoušek a Jan Kopecký, ale také u desítek tisíc milovníků automobilového sportu, kteří se každoročně na Valašsku kolem technicky náročných rychlostních zkoušek scházejí, aby sledovali zápolení přibližně devadesáti posádek, jež se v posledních letech druhé nejstarší automobilové rally na Moravě zúčastňují.

Také v letošním roce se Valaška stala součástí Mediasport – Mezinárodního mistrovství České republiky v rally. A tak i proto ani jednatřicátá Bonver Valašská rally 2012 nezůstane své pověsti nic dlužna. Úseky rychlostních zkoušek, stejně jako v minulosti, schopnosti soutěžních posádek a technickou vyspělost a odolnost jejich strojů dokonale prověří. Trať bude opět velmi náročná. Nicméně organizátoři rally přijali a budou realizovat taková opatření, aby se soutěž, nad jejímž konáním převzal záštitu předseda Vlády České republiky Petr Nečas, stala jak pro soutěžící, tak i pro jejich fanoušky bezpečná.

Trať letošní Valašské rally a její rychlostní testy, kterých by mělo být dvanáct, zavede soutěžní posádky a jejich fanoušky a diváky na silnice a cesty tří regionů: Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, respektive do tří oblastí středu Moravy: na Novojičínsko, Přerovsko a Vsetínsko. Mezi rychlostní testy zařadili organizátoři po několikaleté odmlce i dva průjezdy takzvaným městským polokruhem, jehož svědkem se má stát západní část hostitelského města.

Jedna z rychlostních zkoušek, takzvaná Valašská bomba, respektive Santov pak dozná zásadní změny. Odlišnost se týká počtu kilometrů. Bude kapánek kratší. A jinou se stane, řekněme, také co do mapového vzhledu. Podrobnosti však zatím organizátoři zveřejňovat nechtějí. Jen podotýkají, že i přes změny půjde stále přinejmenším o stejně psychicky, fyzicky a technicky náročný test. Zmiňovaná rychlostka má měřit přibližně dvacet kilometrů a nabídne vše, co by měla správná rychlostní zkouška obsahovat: sjezdy, výjezdy, horizonty, vracáky, asfalt i šotolinu. Prostě na samý závěr jednatřicáté Valašky, kdy už toho mnohé ze soutěžních posádek budou asi mít takzvaně plné kecky, přijde na řadu několik minut velmi tvrdé a náročné práce.

XXXI. BONVER Valašská rally 2012 celkem (jde o orientační kilometráž):

 Etapa

 RZ

 RZ délka

 Trať bez RZ

 Délka celkem

 I

 4

 50 km

 123 km

 173 km

 II

 8

 110 km

 225 km

 335 km

 

 12

 160 km

 348 km

 508 km

 

 

Organizátoři a pořadatelé jednatřicáté Valašky vynakládají veškerou svou snahu a um ve prospěch kvality a zejména pak bezpečnosti nejenom soutěžních posádek, ale i diváků. U těch pak nejde o nic jiného, než o to, aby měli neustále na paměti, že automobilový sport je sice nádherný, ale dokáže být i nesmlouvavě drsný a krutý. Zvlášť při nerespektování byť jen těch nejzákladnějších bezpečnostních norem. Se zevrubnými zásadními informacemi o tom, jak se při sledování rally chovat, se lze seznámit na oficiálních webových stránkách XXXI. Bonver Valašské rally 2012 www.valasskarally.eu v sekci DIVÁCI – kapitola BEZPEČNOST NA RALLY. Přes veškeré pokyny, rady a doporučení však bude u diváků při sledování průjezdu soutěžních vozidel rychlostními testy tím nejdůležitějším PŘEPNUTÍ NA ZDRAVÝ SELSKÝ ROZUM. I přes zvýšený adrenalin bude nanejvýš nutné zachovat si chladnou hlavu. Jen tak dojde k eliminaci možných, a ve své podstatě nevylučitelných, komplikací na tu nejnižší možnou míru!

VALAŠSKÁ RALLY

Valašská rally je druhou nejstarší automobilovou rally na Moravě. Letos je pořádána po jednatřicáté v řadě. Tedy bez přerušení od jejího prvního ročníku v roce 1982.
Autoklub RS – Vsetín v AČR je pořadatelem XXXI. Bonver Valašské rally 2012.
Lidí, podílející se na přípravě a organizaci dvoudenní automobilové soutěže na Valašsku, je mnoho. Zapotřebí jsou, vedle těch, kteří se takzvaně přímo podílejí na organizaci rychlostních zkoušek, desítky hasičů, radistů a zdravotníků. Soutěž by se neobešla bez sportovních a technických komisařů, časoměřičů, rozhodčích faktu a dalších činovníků, kteří dohlížejí na regulérnost a kvalitu organizace rally. Stovky dobrovolných traťových komisařů pak dohlížejí na pořádek a bezpečnost na trati rychlostních zkoušek, kterých bude při jednatřicátém ročníku dvanáct.
AutoMotoKlub Rallye Sport – Vsetín je organizátorem Valašské rally s pořadovým číslem 31.
Škoda Fabia S2000 je zatím poslední premiantskou automobilovou značkou Valašky.
Soutěžní posádky, které zdolávají nástrahy Valašky, tvoří především ty domácí, respektive české. Startovali tu však už i soutěžáci z Itálie, Francie, Slovenska, Polska, Finska, Maďarska, Ruska, Chorvatska, Ukrajiny či z Velké Británie.
Kopecký Jan, startující i na světových rally, se stal vítězem zatím posledního a jubilejního třicátého ročníku Valašské rally z roku 2011.
Áčko. To je stupeň klasifikace, kterým označuje většina příznivců rally kvalitu valašské automobilové soutěže.
Rally průvodce (Rally Guide) se stane spolu s Oficiálním programem rally pro diváky zdrojem potřebných informací.
Athény Valašska. Tak je nazýváno hostitelské město Valašky Valašské Meziříčí. Za vzácné pochopení a vycházení vstříc patří poděkování nejenom představitelům tohoto jednoho z nejvýznamnějších měst regionu, ale i jeho obyvatelům, kteří prokazují mimo jiné i tolik potřebnou toleranci, bez níž by se taková akce, jakou Valašská rally je, neobešla.
Legendami valašské automobilové soutěže jsou Ladislav Křeček, Roman Kresta a Petr Gross – nejčastější premianti dosavadní historie.
Lokalitou letošní Valašky se stanou silnice a cesty tří regionů: Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.
Y – v řecké číselné soustavě má hodnotu 400. A přibližně tolik kilometrů bude jednatřicátá Valaška měřit bez rychlostních testů. Ty se budou blížit polovině této hranice.

 

Tisková informace

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.