Dopis Viceprezidentovi AČR a předsedovi Pošumavského auto moto klubu Klatovy P. Babkovi

 

e-mail_icon-300x300Vážený pane Babko!

Obracím se na Vás jako na I. Viceprezidenta Autoklubu České Republiky, předsedu Pošumavského auto moto klubu Klatovy v AČR a v neposlední řadě jako na předsedu organizačního výboru 46. Mogul Rallye Šumava Klatovy 2011.

Není tajemstvím, že v posledních letech klesá zájem posádek o starty v MMČR v Rally. Zatímco v dřívějších letech nebyl na startu soutěže neobvyklý počet i sto posádek, dnes jsou tyto čísla daleko nižší. Naprosto tristní byl počet přihlášených posádek na 46. ročník MR ŠK. Číslo 49 je přinejmenším smutné, vezmeme-li v úvahu, že Rally Šumava je soutěž s nejdelší tradicí v České Republice a bývalém Československu.

Každý pořadatel bojuje se snižující se účastí jinak. Někde snižují startovné, jinde zajišťují atraktivní doprovodný program pro posádky a i diváky, nikoliv však v Klatovech. V Klatovech využíváte maximální výši startovného, stanovenou sportovními řády ASN, rušíte nebo omezujete doprovodný program a zvyšujete vstupné pro diváky. Zjevně nejste dobrým obchodníkem, neb každý správný obchodník ví, že potřebuje-li prodat víc, musí zlevnit nebo nabídnout přidanou hodnotu takovou, kterou jinde nenabízejí.

V České Republice se mimo soutěží pořádaných FAS ČR jede několik dalších rally pohárů, na kterých si kupodivu s nízkou účastí posádek nemusejí lámat hlavy. Namísto toho, abyste se z pozice Viceprezidenta AČR snažil o jakousi integraci těchto pohárů do kalendáře MČR, ať už formou vypsání zvláštní třídy pro tyto vozy nebo formou podpory tohoto závodění, děláte vše proto, aby tyto závody byly démonizovány a stavěny do roviny nelegálního zápolení. Nevím, zda jste někdy takovýto závod navštívil, já však ano. Technické, organizační i bezpečností zajištění těchto závodů je na úrovni, jež si v ničem nezadá se závody pořádanými FAS. Rovněž vozidla, která se těchto pohárů účastní, by naprosto bez problémů, minimálně po bezpečnostní stránce, mohla ihned nastoupit do libovolné soutěže pořádané FAS. Je opravdu škoda, že se nezasazujete o splnění jedné ze základních povinností AČR, kterou je rozvoj motoristického sportu.

Letošní ročník 46. Mogul Rallye Šumava Klatovy 2011 skončil bohužel tragicky. Rally si vybrala nejvyšší daň na životě jednoho z jezdců. Podle výpovědí jezdců, časoměřičů, pořadatelů a jiných osob přítomných v servisní zóně v Janovicích, bylo Vaše jednání a chování po této tragické události přinejmenším skandální. Tvrdošíjné trvání na odjetí alespoň 20% soutěže či na jejím úplném dojetí, v situaci, kdy zbytek závodního pole ztratí kolegu, soupeře a v neposlední řadě kamaráda, je opravdu smutné.

Co mne však šokovalo nejvíce, bylo to, že v nejvypjatější době, kdy se na ředitelství soutěže rozhodovalo o řešení této události, jste se nenacházel na ředitelství soutěže, kde byste jako Předseda organizačního výboru soutěže měl být, ale žoviálně jste rozmlouval v tiskovém středisku s odcházejícími novináři. Mohu Vás ujistit o tom, že jste byl široko daleko jediný, kdo se i v takto vypjaté situaci dokázal usmívat.

Nemožnost novinářů a veřejnosti získat v reálném čase informace o stavu soutěže, protože oficiální web soutěže byl nedostupný, kladu, jako Předsedovi organizačního výboru za vinu rovněž Vám.
Vážený pane Pavle Babko, s ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás vyzývám k okamžité a bezodkladné rezignaci na všechny funkce v Autoklubu České Republiky i Pošumavském auto moto klubu. Vaše přítomnost na výše uvedených postech je českému rallysportu ku škodě.

V Klatovech dne 9. 4. 2011,

Rostislav Kutěj
nezávislý sportovní fotograf

 

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.